Alle oplysninger på denne side behandles fortroligt og efter den danske registerlov. Det er gratis for dig at beregne dit hus.

Du skal altid rette energiberegnerens forslag, hvis de er forkerte. Det er dig, der kender dit hus bedst og beregningen bliver mest præcis, når du sikrer at felternes informationer er rigtige.

Adresse:

Den rådgivning, som du får adgang til som opfølgning på denne on-line beregning, medfører forhåbentligt en række energibesparelser til gavn for din økonomi, dit indeklima, samfundet og ikke mindst miljøet. Din indsats er af afgørende betydning for at Danmark kan nå sine mål/forpligtelser om nedbringelse af CO2 udledningen, og kan være med til at øge antallet af grønne jobs på Sydfyn.

Energirenovering af dit hus øger værdien af huset mere end hvis du skifter bad eller køkken, fordi det er uafhængigt af om en køber er til moderne dansk indretning eller almuestil. Rådgivere fra Energirenoveringshjulet hjælper dig på vej mod et lavere energiforbrug og en højere værdi af dit hus.